OK
آرته گالری

معرفی شرکت آرته

آرته یک اندیشه و جهان بینی آریایی و ایرانی میباشد.هر کاری که موافق ‌و مطابق با آرته انجام میگرفت،راست بر حق و منطبق بر موازین و عدالت بود ،به موجب نظام و قانون آرته میبایست هرچه در جهان است منظم،بسامان،بی عیب و نقص،زمین و کشور ها آباد،آدمیان راستگو دادگر وفادار به پیمان،خرسند و شادمان و پر فرزند باشند.اینک این نام فاخر را برگزیده ایم تا چراغ راهی باشد برای رسیدنمان به تارک هنر صنعت و مبلمان ایران زمین.

11

سال تجربه

10

ماشین آلات

150

محصولات

3000

مساحت فعالیت

اخبار

عنوان خبر در این قسمت قرار میگیرد

خلاصه خبر در این قسمت قرار میگیرد این یک متن تستی است که صرفا جهت تست گذاشته شده است و ارزش خبری ندارد خلاصه خبر در این قسمت قرار میگیرد این یک متن تستی است که صرفا جهت تست گذاشته شده است و ارزش خبری ندارد

1226 0

عنوان خبر در این قسمت قرار میگیرد

خلاصه خبر در این قسمت قرار میگیرد این یک متن تستی است که صرفا جهت تست گذاشته شده است و ارزش خبری ندارد خلاصه خبر در این قسمت قرار میگیرد این یک متن تستی است که صرفا جهت تست گذاشته شده است و ارزش خبری ندارد

1197 0

عنوان خبر در این قسمت قرار میگیرد

خلاصه خبر در این قسمت قرار میگیرد این یک متن تستی است که صرفا جهت تست گذاشته شده است و ارزش خبری ندارد خلاصه خبر در این قسمت قرار میگیرد این یک متن تستی است که صرفا جهت تست گذاشته شده است و ارزش خبری ندارد

1224 0